Bakels World Wide

Bakels-gruppen har 18 produktionsanläggningar på samtliga 5 kontinenter. Samtidigt vår 15 säljbolag stöd från produktionsföretagen

Produkter

Ett brett urval av torrblandningar och våta produkter baserade vegetabiliska oljor och socker. Därutöver fruktfyllningar&glasyrer, margarin, emulgeringsmedel, choklad eller frysta produkter.

Forskning & utveckling

Samtliga tillverkningsanläggningar har sina egna forsknings- och utvecklingsavdelningar, som stöds av en central forskningsorganisation.

Representanter

I vår egenskap som ett över 100år gammalt företag förstår vi konceptet "långsiktighet".

En effektiv användning av energi och vatten, viljan att använda så många förnyelsebara resurser som möjligt, som möjliggör återvinning och en ansvarsfull avfallsbehandling.