Koko pitkän historiansa ajan Bakels-ryhmä on ollut ensimmäisten joukossa tuomassa uusia ratkaisuja leipomoille.

Kaikilla Bakels-ryhmän tuotantoa harjoittavilla yhtiöillä on mahdollisuudet tutkimustyöhön ja tuotekehitykseen omien tarpeidensa mukaan. Nimetyt keskusyksiköt vastaavat vielä pidemmälle viedystä tutkimustyöstä ja tuotekehityksestä sekä tieto-taidon välittämisestä ryhmän muille yhtiöille.

Kaikkea tätä mittavaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa koordinoi Bakels Research-yhtiö, joka myös tekee perustavaa laatua olevaa tutkimus-ja tuotekehitystyötä raaka-aineiden ja tuotantoprosessien osalta. Läheinen yhteistyö paikallisten yhtiöiden ja keskustutkimuslaitoksien välillä takaa, että Bakels-ryhmän yhtiöt todellakin

"Ajattelevat maailmanlaajuisesti - toimivat paikallisesti".

TULEVAISUUS

Pätevä ja sitoutunut henkilöstö, maailmanlaajuinen verkosto 
ja vahvat yhtiöt, joilla on mittava jatkuvasti päivittyvä 
tieto-taito muodostavat yhdistelmän, joka takaa, että Bakels-ryhmä vastaisuudessakin pysyy leipomo- ja konditoriateollisuuden eturivin toimittajana.